Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra efishop.no. (samt våre produktspesifikke undersider) til forbrukere. Betingelsene utgjør sammen med bestillingen det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet (heretter omtalt som "avtalen".) EFI AS selger kun varer til personer over myndighetsalder, 18 år. Er du under myndighetsalder, må en foresatt handle for deg. Alle våre varer kan brukes i Norge.

Selger etter avtalen er EFI AS, org. nr. 937 678 819, Stenersgata 2, Postboks 600 Sentrum, 0106 Oslo. Kjøper etter avtalen er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Avtalen gjelder forbrukerkjøp og reguleres, foruten av denne avtale, av blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven.

Priser

I alle våre priser inngår merverdiavgift (moms). Dersom merverdiavgiftssatsen skulle endres, forbeholder vi oss retten til å justere våre priser med tilsvarende beløp.

I tillegg til selve produktprisen kommer frakt for forsendelsen. Denne kostnaden kommer frem i bestillingsprosessen.

Opplysninger gitt på efishop.no (samt våre produktspesifikke undersider): Vi tar forbehold om eventuelle skrive- og/eller trykkfeil på våre nettsider, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til den informasjon som er gitt.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere ditt kjøp dersom produktet er utsolgt. Dersom en vare er utsolgt vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til ditt kjøp, eller kansellere kjøpet.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillinger uten forvarsel dersom det foreligger mistanke om misbruk.

Betaling

Pr. september 2022 belaster vi ikke kunder med hverken fakturagebyr, kredittkortgebyr eller andre gebyr i forbindelse med betaling. Men vi tar forbehold om at det kan innføres uten varsel for eksisterende og fremtidige betalingsformer.

efishop.no og våre produktspesifikke undersider kan du betale din bestilling med kredittkort og du blir informert om alle utgifter som måtte tilkomme under kjøpsprosessen. Du kan betale med Visa/Mastercard eller Vipps. I det øyeblikk din bestilling mottas foretas det en reservasjon på ditt betalingskort for å sikre at det finnes midler til å dekke kjøpesummen og fullføre transaksjonen. Hvis reservasjon ikke kan foretas forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Informasjon om dette vil i så fall bli gitt. Din konto belastes i det øyeblikk din bestilling sendes fra vårt lager.

Force Majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for EFI AS å oppfylle sine forpliktelser i avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som "force majeure", opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

Som force majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Angrerett - EFI garanti

I henhold til angrerettloven (21.12.2000 nr 105) har du 14 dagers angrefrist på det du kjøper ved såkalt "fjernsalg". Efi AS tilbyr imidlertid en utvidet returgaranti/angrerett, som innebærer at du har full returrett på alle forsendelser i 30 dager, uavhengig av årsak. Dette gjelder regnet fra den dag du får den bestilte vare i din besittelse. For å benytte deg av angreretten må du kontakte oss og tydelig oppgi at du vil benytte din angrerett. For å oppfylle angrerettfristen er det tilstrekkelig at du gir beskjed innen fristen og at varen(e) returneres som beskrevet nedenfor. Du må returnere varen (e) eller levere den (de) til oss uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 30 dager etter mottagelse. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varen (e) før fristen er utløpt. Du må selv bære de faktiske kostnadene ved en retur. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varens verdi som skyldes en annen håndtering av varen (e) enn den som er nødvendig for å fastslå den/deres art, egenskaper og funksjon.

Angreretten gjelder ikke dersom varen er brukt eller dersom eventuell forsegling er brutt. Hvis du benytter din angrerett og returnerer som postpakke eller brev må du selv dekke portoutgifter. Kontaktopplysninger dersom du ønsker å benytte deg av din angrerett: Efi as, Postboks 600 Sentrum, 0106 Oslo. Telefon 987 01 444, support@mail.efishop.no eller benytt MIN SIDE.

Hvis du har betalt varen, tilbakefører vi beløpet (prisen for varen ex.frakt) til din bankkonto. Når vi har mottatt varen og konstatert at den ikke er skadet, refunderer vi det du har betalt snarest mulig og senest innen 14 dager.

Du kan returnere en vare uten å oppgi grunn for dette, men det er et ønske at du skriver litt om årsak hvis du returnerer varen sammen med garantiseddelen. Dersom vi har sendt deg en feil eller defekt vare kan den returneres for vår kostnad. Kontakt kundeservice for å motta en retursetikett som for dette formål må benyttes.

Leveringsmåte/Leveringstid

Mindre forsendelser får du stort sett levert direkte hjem i din egen postkasse. Dersom din pakke er for stor vil du kunne hente den selv på ditt lokale postkontor/post i butikk. Vi tilstreber at du skal motta din forsendelse i løpet av 7 dager etter at din bestilling blir registrert. Skulle du ikke ha mottatt din bestilling i løpet av 14 dager kan du selvfølgelig kansellere den hvis du ønsker det.

Reklamasjon

Dersom en vare er levert med feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år etter at du mottok varen. Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år utvides reklamasjonsfristen til 5 år. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må vi få beskjed rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dersom du ønsker å heve kjøpet eller få en ny vare, returnerer du varen med feil sammen med opplysninger om ditt navn, adresse og telefonnummer. Vi betaler tilbake dine fraktutlegg. Kontaktopplysninger dersom du har en reklamasjon: Efi as, Postboks 600 Sentrum, 0106 Oslo. Telefon 987 01 444. E-post support@mail.efishop.no eller benytt MIN SIDE. Ved henvendelser til kundeservice er det viktig at du oppgir kundenummer, navn og adresse.

Ved en eventuell tvist kan du henvende deg til Forbrukerrådet eller det lokale forbrukerkontoret for å få hjelp. (Vår målsetting er at du skal slippe det, men vi vil selvfølgelig rette oss etter Forbrukerklageutvalgets avgjørelse skulle en tvist ha oppstått)

Lov og jurisdiksjon

Norsk lov og norsk jurisdiksjon skal gjelde for disse betingelsene.
Siste oppdatering: 29.08.2022.